Hae sivustolta klikkaamalla suurennuslasia.

Kysy - Me vastaamme!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Y-Laite / Teoteam
Nikulankatu 2
15700 Lahti

Y-tunnus: 0641394-9
Puh: +358104708001

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Y-Laite / Teoteam:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Kiinteästi asennettava ProMinent Dulcometer –sarja

Korkealaatuiset mittaus- ja säätölaitteet eri sovellutuksiin. Saatavilla eri teholuokissa ja erilaisiin prosessiympäristöihin. Valitse lähetin, säädin tai ohjain omaan sovellutukseesi.

Luotettava peruslaite vedenkäsittelyyn ProMinent Dulcometer Compact –säädin

ProMinent Dulcometer Compact –säädin D1Cb

DULCOMETER® Compact pH- ja redoxmittaus- ja säätölaitteeseen kuuluvat kaikki perustoiminnot, joita vedenkäsittelylaitoksissa tarvitaan. Laite on helppokäyttöinen. Käyttäjä voi vaihdella mitattavien suureiden pH ja redox välillä, sekä ohjaustapojen P ja PID välillä. Ohjauksen suunta voidaan myös valita ja sitä voidaan korottaa, tai alentaa erikseen mitattaville arvoille. Lämpömittariliitäntään voidaan kytkeä Pt 1000 pH-arvon lämpötilakompensaatiota varten, ja digitaalista liitäntää käytetään ohjaimen pysäyttämiseen tai näyteveden raja-arvokontaktin prosessointiin kauko-ohjauksella. 

Käytön helppouden kaikilla kielialueilla varmistaa lyhenteiden, kuten CAL, PARAM, CONFIG tai ERROR, käyttäminen.  DULCOMETER® compact toimitetaan alustavasti konfiguroituna ja sitä voidaan käyttää jäteveden, juomaveden ja uima-allasveden käsittelyssä.

Tekniset tiedot:

Mittausalue: Liitäntätyyppi mV
pH: 0,00 - 14
redox: -1000 - +1000 mV
pH-resoluutio: pH:0,01 pH
redox: 1 mV
Korjausmuuttuja: Lämpötila pH:lle Pt 1000:n kautta
Lämpötilan korjausalue: 0 - 120° C
Ohjaustyyppi: PI/PID
Ohjaus: Yksisuuntainen säädin, jossa ohjaussuunta on valittavissa (nouseva/laskeva)
Signaalivirtalähtö: 1 x 0/4 - 20 mA, sähköisesti eristetty
                              Enimmäiskuormitus 400 Ω
                              Alue ja kohdistus (mitattava tai ohjausmuuttuja) asetettavissa
Ohjausulostulot: 1 impulssitaajuusulostulo annostuspumpun ohjaukseen
                           1 rele (hälytys- tai raja-arvorele, tai impulssin pituuden säätö)
                           1 x analogia-ulostulo 0/4 - 20 mA
Sähköliitäntä: 90 - 253 V~
Ympäristön lämpötila:  -10 °C - +60 °C
Suojausluokitus: IP 67
Mitat: 135 x 125 x 75 mm (H x W x D)
Paino: 0,5 kg

D1Cb

Turvallinen, helppo ja selkeä käyttö on varmaa suuren valaistun näytön, 15 eri kielellä toimivan selkokielisen käyttövalikon ja pH-anturin seurannan ansiosta. Sopiva säädin eri tilanteisiin, sekä mA- että mV-anturiliitäntätyyppi samassa yksikössä. Toimintojen perättäinen aktivointi on mahdollista aktivointinäppäimellä. mV:llä vaihtomahdollisuus pH:n ja ORP/redoxin välillä. Voidaan ohjata kahta eri annostuspumppua taajuuden avulla. Laitteessa on 2 tehorelettä magneettiventtiilin ohjaukseen, raja-arvon seurantaan tai ajastintoiminnolle. Helppokäyttöisyyttä lisää se, että  laite tunnistaa pH-kalibroinnissa käytetyn puskuriliuoksen automaattisesti.

Tekniset tiedot

Mittausväli: Liitäntätyyppi mV:
                                         pH 0.0 - 14.00
                                         ORP – 1,000 - +1,000 mV
                    Liitäntätyyppi mA:
                                          Kloori, klooridioksidi, kloriitti, bromi, otsoni, vetyperoksidi,peretikkahappo, liuenneut happi, pH, ORP/redox, johtokyky, lämpötila
Mittaussisääntulo:
                    pH: Tulovastus > 0.5 x 1012 Ω 
                    
mA: 0/4 - 20 mA standardisignaalisisääntulo
Korjauskerroin: Lämpötila Pt 100/Pt1000 -mittarilla
Korjausväli: - 100 °C 
Häiriösisääntulo: Taajuus
Ohjaustyyppi: P/PID säätö
Ohjaus: Kaksisuuntainen ohjaus
Signaalilähtö: 1 x 0/4 - 20 mA galvaanisesti eristetty
Säädettävät lähdöt: 2  impulssitaajuuslähtöä annostuspumpun ohjaukseen
                                2 relettä (magneettiventtiilin ohjaus, raja-arvo tai impulssin pituus)
Analogialähtö: 1 x 0/4 - 20 mA
Hälytysrele: 250 V ~3 A, 700 VA kontakti, vaihtokytkin
Sähköliitäntä: 90 - 253 V, 50/60 Hz 
Ympäristön lämpötila: Seinäasennettu: -5 - 50 °C 
Suojausluokka: Seinäasennettu: IP 65 
Mitat Seinäasennettu: 189 x 200 x 76 mm (WxHxD) 

Usean parametrin säädin diaLog DACa

Usean parametrin säädin diaLog DACa

DiaLog DACa -säädin käyttää älykkäitä säädintoimintoja ProMinentin DULCOTEST®-anturien ja ProMinent®-annostuspumppujen välisen piirin sulkemiseen. Useiden parametrien mittaus- ja säätölaite tarjoaa erityistoimintoja vedenkäsittelyyn, esimerkiksi muuttujien prosessoinnin ja ohjausparametrin muutoksen. ProMinentin uusi ohjausalusta kehitettiin tarvittavien parametrien jatkuvaan mittaukseen ja säätöön ja se voidaan kokoonpanna yhdelle tai kahdelle mittauskanavalle käyttökohteesta riippuen.

Yhteen kanavaan voidaan liittää anturit 14 eri vapaasti valittavalle mitattavalle suureelle. Mittaus- ja säätölaite pystyy viestimään analogisten tai digitaalisten* anturien ja käyttölaitteiden kanssa. Tulevaisuudessa viestiliikenteeseen* hallintatason kanssa on saatavana seuraavat vaihtoehdot: Profibus® DP, Modbus RTU, OPC ja webbipalvelin LAN:in ta WLAN:in kautta.

Tekniset tiedot:

Mittausalueet

mV-liitäntätyyppi: pH: 0,00 - 14,00ORP/redoxpotentiaali: -1 500 - +1 500 mV

mA-liitäntätyyppi (amperometrisesti mitattavat suureet, mittausalueet anturin mukaan): kloori, klooridioksidi, kloriitti, bromi, otsoni, vetyperoksidi  (PER-anturi): vetyperoksidi (PEROX-anturi muuntajalla), peretikkahappo, liuennut happi

mA-liitäntätyyppi (potentiometrisesti mitattavat suureet, mittausalueet lähettimen mukaan): pH, ORP/redoxpotentiaali, fluori, johtokyky* (mittausalueet lähettimen mukaan):  lähettimellä 0/4 - 20 mA

Lämpötila: Pt 100/Pt 1000:n kautta, mittausalue 0 - 150°C
Resoluutio: pH: 0.01, ORP/redoxpotentiaali: 1 mV, lämpötila: 0,1 °C amperometriset mittaukset (kloori jne.): 0,001/0.01 ppm, 0,01 til.%, 0,1 til.%
Tarkkuus: 0,3 % perustuen koko asteikon lukemiin
Mittaussisääntulo: pH/ORP/redox (tulovastus > 0,5 x 1012 Ω)
Korjausmuuttuja: Lämpötila Pt 100/Pt 1000:n kautta
Korjausalue: 6,5 - 8,5
pH:n ja kloorin häiriömuuttuja: Virtaus mA:n tai taajuuden kautta
Ohjaustyyppi: P/PID-ohjaus
Ohjaus: 2 kaksipuolista säädintä
Lähtevä signaalivirta: 2 x 0/4 - 20 mA sähköisesti eristetty, enimmäiskuorma 450 Ω, alue ja käyttö (mittausmuuttujat, korjaus ja ohjaus) ovat säädettävissä 
Ohjauslähtö: 2 x 2 impulssitaajuuslähtöä annostuspumppujen ohjaukseen 2 relettä (raja-arvo, 3-vaihe tai impulssin pituuden ohjaus) 2 x 0/4 - 20 mA
Hälytysrele: 250 V ~3 A, 700 VA kontaktityyppinen vaihtokontakti
Sähköliitäntä: 90 -253 V, 50/60 Hz, 25 VA
Ympäristön lämpötila: 0 - 60°C (asennettavaksi sisätiloihin tai suojakotelon kanssa)
Suojausluokka: Seinäasennuksessa: IP 67, ohjauskaappiasennuksessa: IP 54 (perustuen NEMA 4 X)
Testit/sertifioinnit: CE, MET (vastaten UL:ää IEC 61010:n mukaisesti)
Kotelon materiaalit: PC palosuojauksella
Mitat: 250 x 220 x 122 mm (WxHxD)